دبیرخانه انجمن پسته ایران

  • اُکراتوکسین چیست؟

 

مایکوتوکسین‌ها گستره مختلف مولکول‌هایی هستند که توسط برخی گونه‌های قارچ تولید می‌شوند و برای حیوانات و انسان‌ها مضرند. اُکراتوکسین نوعی مایکوتوکسین است که اغلب به اُکراتوکسین نوع (A) اطلاق می‌شود. باوجود اینکه اُکراتوکسین نوعB  نیز وجود دارد، ولی اهمیت آن در امنیت مواد غذایی کمتر است. اُکراتوکسین A زیر ترکیبات نور فرابنفش (UV)  درخشش طبیعی دارد و این ویژگی اساس تشخیص در طی آنالیز قرار می‌گیرد.

برای مطالعه فایل کامل دانلود کنید.