مدیر باغ ایرانی مقیم آمریکا:
وضع پسته ی آمریکا و توصیه های باغبانی


هفتم فروردین ماه امسال با آقای دکتر حمیدرضا شفیع پور ساکن کالیفرنیا مکاتبه ای داشتیم. مضمون مکاتبه، دریافت
خبر از وضعیت پسته آمریکا بود.


نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت