در مکاتبه با آقای مهندس جواد میبدی، مدیر دفتر نظام حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو:
سرنوشت کنتورهای هوشمند


وزارت نیرو مدعی است که با نصب کنتورهای هوشمند جلوی اضافه برداشت ها را می گیرد. البته می گویند این طرح شش سالی است که به صورت رسمی مطرح شده، اما تاریخچه نصب این کنتورها ریشه در دهه هفتاد دارد!
این طرف قضیه، باغداران هستند که درباره ی سرانجام این کنتورها می پرسند. آقای مهندس میبدی به سوال های دبیرخانه ی انجمن در این زمینه پاسخ های مکتوبی داده اند که در ادامه می خوانید...


نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت