رعایت بهداشت باغ باید همگانی و در سطوح وسیع انجام شود
تأثیر رعایت بهداشت باغ در کاهش جمعیت آفت شیره خشک پسته
محمدرضا مهرنژاد
عضو هیأت علمی بازنشسته، پژوهشکده پسته کشور


اشكال اساسي در مسير کنترل آفات پسته، مبارزه با هر يك از آنها به طور جداگانه است كه اين موضوع از دهه هاي گذشته تا به حال در کشور ادامه دارد. به اين ترتيب، باغدار پسته براي هر يك از آفاتي كه با آن مواجه مي شود يك برنامه ی عملياتي جداگانه اجرا مي نمايد. اين موضوع به صورت يك روش غلط و به طور عادت در بين باغداران رواج يافته است...

برای خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.