پیرشدن یک روند طبیعی است که خواه ناخواه اتفاق می اُفتد. درختان پسته نیز از این قاعده مستثنی نیستند. طبق تجربیات موجود، با مسن شدن درختان پسته، میزان باردهی کاهش می یابد. اما گویی می توان با اتخاذ روش هایی، مجددا جوانی از دست رفته را بازگرداند و محصول اقتصادی برداشت نمود! در این راستا بر آن شدیم تا با تجربیات 10 ساله آقای حسین عامری عضو هیأت امنا انجمن پسته ایران در زمینه جوانسازی درختان پسته آشنا شویم. وی باغبانی علمی را در دانشگاه یو سی دیویس ایالت کالیفرنیای آمریکا و باغبانی عملی را از پدرشان که کشاورز نمونه استان بوده، آموخته است.

در ادامه نقطه نظرات او را می خوانید.