شهریار باستانی-دکترای آبیاری
محدثه حسيني نيا-دکتراي آبياري


از دست رفتن حاصلخيزي خاک به علت تجمع تدريجي نمک، سابقه اي چند هزار ساله دارد که از آن جمله می توان به
نابودي تمدن سومر در نتيجه شوري اراضيِ حاصلخيز بين النهرين اشاره نمود. در مناطق شور کشور به علت افزایش شوري منابع آبِ آبياري اين تجربه با سرعت بسيار بيشتري در حال تکرار است!

برای خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.