چالش ها و راهکارهای تثبیت و افزایش تولید پسته
علیرضا پناهنده عضو هیأت مدیره انجمن پسته خراسان- محمدرضا امیرصادقی


در خصوص چالش ها و راهکارهای تثبیت و افزایش تولید پسته ایران موارد متعددی را می توان برشمرد که در ادامه بطور خلاصه به آنها اشاره شده است...